Naše opatrenia proti COVID — 19

Jeden svet sa paralelne pripravuje aj na plnohodnotný plán B – online festival v prípade zvýšeného šírenia COVID – 19. Definitívna forma festivalu bude ohlásená na začiatku októbra.

Festival finančne podporil

Partneri

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri