Jeden Svet 2020 —
21. medzinárodný festival
dokumentárnych filmov

Voľby – osobné, spoločenské aj politické – budú ústrednou témou Medzinárodného festivalu Jeden svet, ktorý sa uskutoční
od 5. do 11. novembra 2020 v Bratislave. Na divákov čaká vyše 50 dokumentárnych filmov ocenených na zahraničných festivaloch,
domáce snímky v slovenskej premiére, podnetné diskusie, interaktívne výstavy, happeningy aj koncerty.

Miesta konania

Festivalové premietania sa uskutočnia na týchto miestach v Bratislave:

JEDEN SVET ONLINE?

JEDEN SVET SA PARALELNE PRIPRAVUJE AJ NA PLNOHODNOTNÝ PLÁN B – ONLINE FESTIVAL V PRÍPADE ZVÝŠENÉHO ŠÍRENIA
COVID – 19. DEFINITÍVNA FORMA FESTIVALU BUDE OHLÁSENÁ NA ZAČIATKU OKTÓBRA.

Festival finančne podporil

Partneri

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri